Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

Terminy składania wniosków

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze / świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

- do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje   do dnia 31 grudnia;

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia;

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

Natomiast od 01.11.2017r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

 

Terminy składania wniosków

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

 

 

Wersja XML