Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.

Treść zapytania: PDFZapytanie ofertowe - Studium Uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania prezstrzennego gminy Prószków.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:  PDFWybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.pdf

Wersja XML