Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/

Burmistrz Prószkowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 589/159 z ark.m. 1 o powierzchni 0,6215 ha, obręb Złotniki, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00076873/8, cena wywoławcza 55.000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 5.500,00 zł, termin przetargu 11.08.2017 r. godz. 10:00).

Treść zarządzenia: PDFZarządzenie Nr 0050.489.2017 dnia 6 lipca 2017 r. I przetarg złotniki_SR.pdf
 

Wersja XML