Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Treść zapytania: PDFzapytanie ofertowe.pdf
 

Przedmiar robót: PDFPrzedmiar robót - studnie chłonne Jaśkowice.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty z dnia 14 lipca 2017 r..pdf
 

Wersja XML