Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”

Dokumentacja dot. oferty:

  1. PDFzapytanie ofertowe.pdf
  2. PDFprzedmiar robót.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 czerwca 2017 r..pdf

Informacja uzupełniająca do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFUzuepłnienie informacji dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML