Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy

Informacja o wyniku naboru

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie:  księgowy

 wybrana została: Pani Agnieszka Całka

 

Uzasadnienie

Wyboru dokonano na podstawie analizy wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Agnieszka Całka spełnia wszystkie wymogi formalne. Posiada również doświadczenie zawodowe w realizacji zadań.

Otrzymała największą ilość punktów.

                    Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej

                 w Prószkowie
                         /-/
             Małgorzata  Chrynus

Wersja XML