Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe".

 

Numer ogłoszenia w BZP:  512138-N-2017 z dnia 2017-05-24 r

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 87832 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

 

1.Dokumentacja przetargowa:

 1. DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
 2. DOCXFormularze ofertowe.docx
 3. PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
 4. PDFWZÓR UMOWY.pdf
 5. PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe.pdf

- Modyfikacja z dnia 2 czerwca 2017 r.

 1. PDFModyfikacja z dnia 2 czerwca 2017 r..pdf
 2. DOCXZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx
 3. DOCXZMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY - przebudowa drogi.docx

- Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 9 czerwca 2017 r..pdf

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23 czerwca 2017 r..pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

 1. PDFZimnice Małe - ul.Górka PRZEDMIAR.PDF
 2. PDFzagospodarowanie terenu.pdf
 3. PDFWIDOK Z GÓRY.pdf
 4. PDFŚCIEK PRZYCHODNIKOWY.pdf
 5. PDFSZCZEGÓŁ WLOTU KOLEKTORA.pdf
 6. PDFSZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIEKÓW.pdf
 7. PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.PDF
 8. PDFOpis techniczny.pdf
 9. PDFNIWELWTA 1.pdf
 10. PDFNIWELETA 2.pdf
 11. PDFE-E.pdf
 12. PDFC-C.pdf
 13. PDFB-B.pdf
 14. PDFA-A.pdf

 

Wersja XML