Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                     I N F O R MA C J A

 

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje  o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej między innymi w placówkach tj.:

 1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 , 46-060 Prószków
  tel. 774013715,
 2. Punkcie konsultacyjnym w Prószkowie w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 17.30 w Sali Mniejszości Niemieckiej   ul. Zamkowa 2, 46-060 Prószków
 3. NZOZ Domed Zimnice Wielkie  tel. 77/4648518 – Poradnia psychiatryczna i psychologiczna, ul. Szkolna, 2A, 46-061 Zimnice Wielkie  
 4. NZOZ Remedia Prószków ul. Polna 1,46-060 Prószków  tel. 77/4649007
 5. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla Mieszkańców Gminy Prószków   
  ul. Daszyńskiego 6 , 46-060 Prószków  W Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie, w czwartki godz. 12.00—17.00,
 6. Punkt Konsultacji z dzielnicowym  w OKIS Prószków w czwartki godz.17.00- 18.00
 7. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu -  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu
   ul. Małopolska 20 A / tel kont. 77- 455 63-90-92 wew. 3 / 
 8. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu   
  ul. Ks. Opolskich 27 Opole / tel 77-442-05- 04. 
 9.   Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu,  
  ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole, tel: 77 4552535.
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
   ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole,   
  Telefon: (0-77) 455-63-90, (0-77) 455-63-91
 11. Diecezjalna  Poradnia Rodzinna   Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole, tel./fax 77 44-25-550  Rejestracja w godz. 8.00-16.00
 12. Stowarzyszenie  Quisisana – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  ul. Sienkiewicza 20, 45-037 Opole,
  Stowarzyszenie oferuje – nieodpłatną pomoc:          
  • Konsultacje psychologiczne diagnostyczne               
  • Psychoterapię indywidualną            
  • Psychoterapię grupową     
  Dyżur osoby pierwszego kontaktu - Informacja i rejestracja telefoniczna: 531-851-858
  (czynna od poniedziałku do czwartku : 8.00 – 15.00, w piątek : 12.00 – 20.00, w soboty: 9.00- 15.00)
   
 13. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"  tel. 22 668-70-00      
  Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  ponadto informuje, iż problemy zaistnienia przemocy w rodzinie można zgłosić min: policji, prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom Służby Zdrowia .                                                                                        

 

Ośrodki detoksu - województwo Opolskie

CHRZĄSTKOWICE
Stowarzyszenia „MONAR” 
Ośrodek Rehablitacyjno – Readaptacyjny   
46-053 Chrząstkowice, ul. Leśna 2  
(77)-402-75-91/92

www.zbicko.monar.pl

GŁUBCZYCE
NZOZ INTER-MED.           
Poradnia Leczenia Uzależnień          
48-100 Głubczyce, ul. Sienkiewicza 1         
(77)-485-01-94

GŁUBCZYCE
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   
48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 4 
(77)-485-29-95

www.poradniappp.glt.pl

GŁUCHŁAZY
TRPiDU „POWRÓT Z U”   
48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 45     
kom. 667-323-121     

GRACZE
NZOZ Stowarzyszenia „MONAR” 
Ośrodek Resocjalizacyjno – Readaptacyjny
49-156 Gracze,ul. XX-lecia PRL 12
(77)-460-98-19

KLUCZBORK
Stowarzyszenie Klub Abstynenta    
„Dziewięćsił”
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6   
(77)-418-75-86

NIEMODLIN
Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta 
49-100 Niemodlin, Ul. Wojska Polskiego 3 
(77)-460-63-13

OPOLE
NZOZ Stowarzysznia „MONAR”   
Poradnia Profilaktyki I Terapii         
Uzależnień od Substancji Psychaktywnych 
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 9/1          
(77)-456-40-44


OPOLE
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi         
45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4   
(77)-541-42-00

www.wszn.opole.pl

OPOLE
Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych      
„TO CZŁOWIEK”   
45-368 Opole, ul. Ozimska 71D       
(77)-453-23-38

www.toczlowiek.eopolszczyzna.pl

OLESNO
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15          
(77)-408-05-00

www.nysa.pl

OLESNO
Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu         
I Espółuzależnienia   
46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22   
(34)-358-40-90


PRUDNIK
Ośrodek Interwencji Kryzysowej     
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a  
(77)-436-47-00


STRZELCE OPOLSKIE  
NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki          
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
I Współuzależnienia  
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
(77)-463-83-80

www.ctp.terapia.prv.pl

STRZELCE OPOLSKIE  
Ośrodek Opieki Społecznej  
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób      
Uzależnionych od Narkotyków i Członków
Ich Rodzin     
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Habryki 11    
(77)-463-08-70

TUŁOWICE
Punkt Konsultacyjny dla Osób         
Uzależnionych i ich Rodzin  
49-130 Tułowice, ul. Świerczewskiego 8     
(77)-460-06-71

Wersja XML