Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach

Treść ogłoszenia: PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.420.2017 z dnia 17 marca 2017 r..pdf

 

Sprostowanie ogłoszenia: W wyniku omyłki pisarskiej na 1 stronie ogłoszenia o konkursie, w tytule ogłoszenia wskazano błędnie, że dotyczy ono konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego w Zimnicach Wielkich. Natomiast ogłoszenie w całości dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach.  

Wersja XML