Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 23 stycznia 2017r. do 23 lutego 2017r. w następujących formach:

1) zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

2) spotkania z interesariuszami rewitalizacji.

3) zbierania uwag ustnych do protokołu.

 

Szczegóły dotyczące konsultacji są dostępne tutaj:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt uchwały

- Regulamin Komitetu Rewitalizacji

- Formularz zgłoszenia na członka Komitetu Rewitalizacji

- Formularz zgłoszenia uwagi

- karta oceny formularzy zgłoszeniowych

 

Wersja XML