Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016

 

1.Informacja o przebiegu  wykonania budżetu  Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz przebiegu wykonania  planu finansowego  gminnej instytucji kultury  za I półrocze 2016 r.

2. Uchwała nr 344/2016 z dnia 28 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016.

4.Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2016:

- PDFBilans jednostki - ZBIORCZE GMINA 2016 r..pdf
- PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - ZBORCZE GMINA 2016 r..pdf
- PDFRachunek zysków i strat - ZBIORCZE GMINA 2016 r..pdf
- PDFBilans z wykonania budżetu - ZBIORCZE GMINA 2016 r..pdf

5. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok.

 

 

 

 

 

Wersja XML