Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.

Gmina Prószków informuje, że na podstawie złożonego w dniu 24.03.2016 r. wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego- VII nabór, otrzymała dotację (umowa dotacji Nr 238/2016/G-50/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2016 r.) na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

 

Gmina Prószków na realizację w/w zadania uzyskała 85% dofinansowania, w tym:

 

Pozostałe środki tj. 3 489,89 zł- 15% pochodziły z budżetu Gminy Prószków.

Wersja XML