Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

DOC160901101pr formularz zgloszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.doc
DOC160901101pr formularz zglaszania uwag.doc
 

Wersja XML