Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko

PDF160901101pr gminny program rewitalizacji.pdf
PDF160901101pr gminny program rewitalizacji prog prz.pdf
 

Wersja XML