Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 29 lipca 2016 r. - Projekt założeń .pdf
 

Projekt opracowania: PDFProjekt zalózeń Prószków 2016 - aktualizacja - wersja robocza.pdf
Mapa systemów energetycznych: JPEGmapa_lipiec-2016-100x100-OK flattened (002).jpeg
 

Formularz zgłaszania uwag: DOCXFormularz zgłaszania uwag do Projektu założeń.docx
 

Wersja XML