Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/

Burmistrz Prószkowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 920 z ark.m. 8 o powierzchni 0,4210 ha, obręb Ligota Prószkowska, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00062280/3, cena wywoławcza 63.000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 6.300,00 zł, termin przetargu 30.08.2016 r. godz. 10:00).

Treść zarządzenia: DOCzarządzenie III przetarg 920 lipiec 2016.doc
 

Wersja XML