Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków

Treść petycji: JPEGPetycja z dnia 15 czerwca 2016 r..jpeg

 

Przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji do dnia 30 września 2016 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozpatrzenia petycji został ujęty w porządku obrad sesji wyznaczonej na dzień 30 września 2016 r. :

http://www.bip.proszkow.pl/1171/610/zawiadomienie-o-sesji-rady-miejskiej-w-proszkowie-w-dniu-30-wrzesnia-2016-r.html

Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała nr XXI-150-2016.pdf

Wersja XML