Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o sesji:

PDFZawiadomienie mieszkańćów o sesji.pdf


Projekty uchwał na sesję oraz sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza:

PDFProjekty uchwał oraz sprawozdanie międzysesyjne na sesjęw dniu 25 maja 2016 r..pdf

PDFTabele WPF.pdf
PDFProgram Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków.pdf
PDFobszar zdegradowany - zał. do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji.pdf
 


 

Wersja XML