Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje finansowe - rok 2016

1. PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2016 r..pdf

2. PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2016 r - korekta nr 1.pdf

3. PDFWYKAZ UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ 2015.pdf

4. PDFWykaz osób-ulgiumorzeniaodroczenia (2).pdf

5. PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2016 r..pdf.pdf

6..Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul.Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2015 do dnia 31-12-2015 r.

7. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu  Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz przebiegu wykonania  planu finansowego  gminnej instytucji kultury  za I półrocze 2016 r.

8. PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2016 r..pdf
 

 

Wersja XML