Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 22-02-2021 15:01
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (RG.6845.5.2021.ZA) – zarządzenie 486
  Data modyfikacji: 22-02-2021 14:02
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (RG.6845.3.2021.ZA) – zarządzenie 485
  Data modyfikacji: 22-02-2021 14:01
 4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców (RG.6845.1.2021.ZA, RG.6845.5.2021.ZA) – zarządzenie 484
  Data modyfikacji: 22-02-2021 14:00
 5. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Data modyfikacji: 22-02-2021 13:49
 6. Petycje 2021
  Data modyfikacji: 22-02-2021 12:28
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Data modyfikacji: 22-02-2021 09:31
 8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - RI.0008.2.1.2021.OŚ
  Data utworzenia: 19-02-2021 12:58
 9. Wybór ofert i udzielenie dotacji w zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
  Data modyfikacji: 18-02-2021 13:23
 10. Wybór ofert i udzielenie dotacji w zakresu pomocy społecznej w roku 2021 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
  Data utworzenia: 18-02-2021 13:22
Wersja XML