Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Publiczny Żłobek w Prószkowie
  Data modyfikacji: 24-02-2020 13:25
 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Data modyfikacji: 24-02-2020 07:25
 3. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 21-02-2020 11:15
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Data modyfikacji: 14-02-2020 12:28
 5. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 14-02-2020 10:57
 6. Działalność lobbingowa
  Data modyfikacji: 14-02-2020 10:34
 7. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku
  Data modyfikacji: 14-02-2020 08:07
 8. Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
  Data modyfikacji: 14-02-2020 07:52
 9. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu”
  Data utworzenia: 12-02-2020 15:45
 10. zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
  Data utworzenia: 12-02-2020 15:42
Wersja XML