Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 22-01-2021 13:11
 2. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2020.ZA/
  Data utworzenia: 21-01-2021 13:43
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – zarządzenie 468
  Data utworzenia: 21-01-2021 13:38
 4. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 21-01-2021 11:33
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 21-01-2021 11:25
 6. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Data modyfikacji: 20-01-2021 16:26
 7. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia 30.11.2020 r. znak GL.ZUZ.3.4210.238m.2020.KR
  Data modyfikacji: 20-01-2021 09:42
 8. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 9. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 10. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej
  Data utworzenia: 19-01-2021 11:58
Wersja XML