Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31.07.2020 r. RI.6733.1.2.2020.GP dot. lokalizacji inwestycji celu publoicznego w Górkach
  Data utworzenia: 05-08-2020 18:30
 2. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).
  Data modyfikacji: 29-07-2020 16:43
 3. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:57
 4. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:56
 5. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 6. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 7. Obwieszczenie o wydanym postnowieniu w sprawie pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”
  Data modyfikacji: 24-07-2020 12:34
 8. Przetarg nieograniczony na zadanie dot. świadczenia usługi ubezpieczeniowej dla gminy Prószków
  Data modyfikacji: 22-07-2020 17:25
 9. Zapytanie ofertowe na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ...w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - UNIEWAŻNIENIE
  Data modyfikacji: 21-07-2020 14:35
 10. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.
  Data utworzenia: 21-07-2020 13:55
Wersja XML