Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2020.ZA/
  Data utworzenia: 21-01-2021 13:43
 2. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 21-01-2021 11:33
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 21-01-2021 11:25
 4. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Data modyfikacji: 20-01-2021 16:26
 5. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia 30.11.2020 r. znak GL.ZUZ.3.4210.238m.2020.KR
  Data modyfikacji: 20-01-2021 09:42
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 7. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 8. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej
  Data utworzenia: 19-01-2021 11:58
 9. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa i przebudowa DW 415 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
  Data utworzenia: 19-01-2021 11:53
 10. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Data utworzenia: 18-01-2021 15:11
Wersja XML