Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr RO.0050.406.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy
  Data modyfikacji: 25-09-2020 09:51
 2. Zarządzenie Nr RO.0050.405.2020.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 września 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Data modyfikacji: 25-09-2020 09:49
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 18-09-2020 13:16
 4. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.
  Data modyfikacji: 18-09-2020 12:50
 5. Nabór uzupełniajacy na członków do Komitetu Rewitalizacji
  Data utworzenia: 18-09-2020 12:49
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku
  Data utworzenia: 18-09-2020 12:31
 7. Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres za okres 01-01-2019 do dnia 31-12-2019 r.
  Data utworzenia: 18-09-2020 12:11
 8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania
  Data utworzenia: 16-09-2020 17:05
 9. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. (RI.6721.1.2018.GP)
  Data modyfikacji: 16-09-2020 16:02
 10. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej). (RI.6722.1.2020.GP)
  Data modyfikacji: 16-09-2020 15:58
Wersja XML