Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

  1. Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "ZIMNICE MAŁE" realizowanego na działce nr ewid.: 178 w obrębie Zimnice Małe
    Data utworzenia: 08-04-2021 14:13
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
    Data modyfikacji: 07-04-2021 12:57
  3. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
    Data utworzenia: 07-04-2021 12:17
  4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie - ½ inspektor ds. świadczeń, ½ pracownik socjalny
    Data modyfikacji: 07-04-2021 10:15
  5. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2021
    Data utworzenia: 06-04-2021 09:35
  6. Ogłoszenia do 2019
    Data modyfikacji: 06-04-2021 08:53
  7. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
    Data modyfikacji: 06-04-2021 08:52
  8. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
    Data modyfikacji: 06-04-2021 08:49
  9. Ogłoszenia 2020
    Data modyfikacji: 06-04-2021 08:49
  10. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2020
    Data modyfikacji: 06-04-2021 08:40
Wersja XML