Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Data modyfikacji: 03-10-2022 13:32
 2. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Data modyfikacji: 29-09-2022 12:00
 3. Oświadczenia majątkowe - rok 2022
  Data modyfikacji: 29-09-2022 10:15
 4. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-09-2022 13:57
 5. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2022 r.
  Data utworzenia: 22-09-2022 16:29
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie
  Data modyfikacji: 21-09-2022 16:38
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022.
  Data modyfikacji: 20-09-2022 14:57
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
  Data utworzenia: 20-09-2022 14:06
 9. obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 września 2022 roku decyzji nr RI.6733.1.11.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN wraz ze złączem ZK SN, na dz. nr 319/5 k.m.1 obręb Zimnice Małe (RI.6733.1.11.2022.GP)
  Data utworzenia: 19-09-2022 14:44
 10. Obwieszczenie z dnia 13 września 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.214.2022.MN udzielającerj GDDKiA Oddział w Opolu pozwolen wodno-prawnych, w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe"
  Data utworzenia: 14-09-2022 16:52