Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (RI.6720.1.2022.GP)
  Data modyfikacji: 24-05-2022 14:55
 2. obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raportu) dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków (RI.6220.3.2022.OŚ)
  Data utworzenia: 23-05-2022 14:40
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Prószków za rok 2021
  Data utworzenia: 20-05-2022 11:52
 4. obwieszcznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej, ciągów drenarskich oraz otwartych zbiorników retencyjnych dla potrzeb odwodnienia terenu osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach ewidencyjnych nr (...) obręb Górki (RI.6733.1.10.2022.GP)
  Data utworzenia: 19-05-2022 13:43
 5. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 318/4 o powierzchni 0,9864 ha z ark.m. 1 obręb Zimnice Małe (sprawa RG.6840.6.2021.ZA)
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:06
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2021
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:23
 7. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 r.
  Data utworzenia: 17-05-2022 09:00
 8. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 516 o powierzchni 0,0196 ha z ark.m. 2 obręb Zimnice Małe (sprawa RG.6840.9.2021.ZA)
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:36
 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2020 r.
  Data modyfikacji: 13-05-2022 11:21
 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2019 r.
  Data modyfikacji: 13-05-2022 11:20
Wersja XML