Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 września 2021 r.
  Data modyfikacji: 16-09-2021 16:37
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. promocji i kultury
  Data modyfikacji: 16-09-2021 07:40
 3. Obwieszczenie - udostępnienie treści decyzji o warunkach zabudowy nr RI.6730.1.32.2021.GP
  Data utworzenia: 14-09-2021 14:57
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Data modyfikacji: 13-09-2021 15:06
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRÓSZKÓW
  Data utworzenia: 07-09-2021 14:59
 6. Obwieszczenie - udostępnienie treści decyzji o warunkach zabudowy nr RI.6730.1.29.2021.GP
  Data utworzenia: 02-09-2021 11:11
 7. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2021 r. decyzji nr RI.6730.1.30.2021.GP o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce ewidencyjnej nr 210/1 k.m. 1 w miejscowości Górki (RI.6730.1.30.2021.GP)
  Data utworzenia: 31-08-2021 14:29
 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich
  Data modyfikacji: 30-08-2021 15:38
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:„BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”
  Data modyfikacji: 30-08-2021 14:59
 10. Oświadczenia majątkowe - rok 2021
  Data modyfikacji: 26-08-2021 13:18
Wersja XML