Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 24-01-2020 13:12
 2. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.273.2020 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Data utworzenia: 23-01-2020 14:01
 3. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.272.2020 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zimnicach Wielkich
  Data utworzenia: 23-01-2020 13:59
 4. Regulamin organizacyjny
  Data modyfikacji: 21-01-2020 09:07
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:16
 6. Zamówienia publiczne - rok 2020
  Data utworzenia: 20-01-2020 15:11
 7. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie"
  Data utworzenia: 16-01-2020 15:28
 8. Budżet gminy Prószków na rok 2020
  Data modyfikacji: 16-01-2020 14:34
 9. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
  Data utworzenia: 16-01-2020 10:13
 10. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniających
  Data utworzenia: 14-01-2020 15:32
Wersja XML