Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.12.2018.OŚ z dnia 28.12.2018 r.
  Data modyfikacji: 12-08-2020 16:23
 2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31.07.2020 r. RI.6733.1.2.2020.GP dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Górkach
  Data modyfikacji: 12-08-2020 11:22
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - audytor wewnętrzny
  Data utworzenia: 10-08-2020 19:18
 4. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).
  Data modyfikacji: 29-07-2020 16:43
 5. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:57
 6. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:56
 7. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 8. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 9. Obwieszczenie o wydanym postnowieniu w sprawie pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”
  Data modyfikacji: 24-07-2020 12:34
 10. Przetarg nieograniczony na zadanie dot. świadczenia usługi ubezpieczeniowej dla gminy Prószków
  Data modyfikacji: 22-07-2020 17:25
Wersja XML