Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 2. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach
  Data modyfikacji: 19-01-2021 15:28
 3. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej
  Data utworzenia: 19-01-2021 11:58
 4. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa i przebudowa DW 415 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
  Data utworzenia: 19-01-2021 11:53
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Data utworzenia: 18-01-2021 15:11
 6. Zamówienia publiczne - rok 2021
  Data utworzenia: 18-01-2021 15:09
 7. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku 2021”
  Data utworzenia: 14-01-2021 15:48
 8. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2021 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniaj
  Data utworzenia: 14-01-2021 15:45
 9. Zawiadomienie o decyzji nr RI.6220.11.2020.OŚ zmieniającą decyzję nr RI.6220.8.2018.OŚ z dnia 29.08.2018
  Data utworzenia: 12-01-2021 14:58
 10. Regulamin organizacyjny
  Data modyfikacji: 12-01-2021 11:39
Wersja XML